Het Perron is een school voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo niveau 2. Bij ons leer je door te doen. Wij geven modern, vaak digitaal, onderwijs en vinden het belangrijk dat veel van onze lessen zich afspelen in de praktijk. Daarom zijn onze lokalen zo ingericht dat je praktisch bezig bent met je vak: of het nu verzorging, techniek of handel is. Het Perron brengt je praktisch overal.

Binnen het vmbo bieden wij de volgende leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en TL+. In alle leerwegen is leerwegondersteuning mogelijk (LWOO). 

Voor vmbo studenten uit leerjaar 3 hebben wij de vakmanschapsroute. Dit is een doorlopende leerlijn van de derde klas vmbo tot een diploma van mbo2. Daarnaast hebben wij ook reguliere mbo niveau 2 opleidingen

Wij bieden praktijkonderwijs voor jongeren van tussen de 12 en 18 jaar oud. Voor wie onderweg is naar een zelfstandige plek in de maatschappij en daar goede begeleiding bij nodig heeft. Op het praktijkonderwijs helpen we je met het zoeken naar jouw gaven en talenten. 

Begeleiding 

Wij willen alles uit onze leerlingen en studenten halen en daarbij is de juiste begeleiding enorm belangrijk. Het Perron wil leerlingen en studenten tijdens en buiten de les de begeleiding bieden die ze nodig hebben. Meestal wordt deze gegeven door de mentor, studieloopbaanbegeleider of de vakdocenten, en indien nodig hebben wij een ervaren team van orthopedagogen en remedial teachers klaarstaan. 

Mentoren, vakdocenten en studieloopbaanbegeleiders

Alle leerlingen en studenten hebben een mentor of studieloopbaanbegeleider (SLB’er) en meerdere vakdocenten. Een mentor of SLB’er verzorgt grotendeels de begeleiding van de leerlingen en is daarbij het aanspreekpunt voor ouders. Leerlingen hebben wekelijks een mentorles: in deze les werkt de mentor onder andere aan een veilig klimaat in de klas. Samen doorlopen ze een programma ter versterking van hun sociale vaardigheden en loopbaancompetenties. 

Alle leerlingen en studenten krijgen inhoudelijk les van onze vakdocenten. Naast het maken en geven van reguliere lessen, stellen de vakdocenten voor hun lessen een groepsplan op. In een groepsplan staat beschreven wie er behoefte heeft aan een verlengde instructie en wie gebaat is bij een rustige werkplek. We kijken naar iedere leerling als een uniek individu, met eigen wensen en behoeften. 

Zorgroute/Passend Onderwijs

Op Het Perron kijken we voor elke leerling naar ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoeften. Wat heeft de leerling nodig om te zorgen dat het gaat lukken een diploma te halen?

De lessen op Het Perron zijn zo ingericht, dat de meeste leerlingen genoeg hebben aan wat docenten in hun lessen aanbieden. Docenten houden zich daarbij aan ‘De les op de rails’. Met deze handleiding voldoen alle lessen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Wanneer we zien dat een leerling extra begeleiding nodig heeft, stelt de mentor samen met deskundigen van het Onderwijs Service Centrum (OCS) een begeleidingsplan op. Dit gebeurt vanzelfsprekend allemaal in overleg met ouders / verzorgers en met de leerling zelf. Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften, zoals ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, of leerlingen met een indicatie voor cluster I (slechtziend) en cluster II (slechthorend), is er een zorgspecialist beschikbaar. De zorgspecialist helpt docenten om hun aanpak af te stemmen op wat deze leerling nodig heeft. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden aan de hand van het begeleidingsplan begeleid, door een ambulant begeleider uit het speciaal onderwijs of een medewerker van het Onderwijs Service Centrum. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen op deze manier de beste zorg en begeleiding. 

Dyslexie

Op elke school vind je dyslectische leerlingen en studenten, wij proberen hen tijdens onze lessen zo goed mogelijk te begeleiden. In leerjaar 1 worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Mentoren en vakdocenten geven passen hun lessen waar nodig aan op dyslectische leerlingen en studenten.  Als we merken dat deze begeleiding niet voldoende is, kijken onze remedials teachers met hen mee. Zij zijn ervaren dyslexie coaches.

Een leefbare school

Op Het Perron streven we naar een veilig leer- en leefklimaat. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn, zich prettig voelt en kan groeien. In een praktijkgericht beroep, en als persoon. Op Het Perron gaat iedereen met respect met elkaar om. 

Naast gangbare fatsoensregels houden wij ons aan bepaalde gedragsregels. We maken afspraken over aanwezig zijn, op tijd komen, gedrag in de klas, huiswerk maken, etcetera. De volgende regels liggen hieraan ten grondslag:

  • Accepteer en respecteer andere zoals ze zijn en wees vriendelijk;
  • Gebruik geen agressie of geweld tegen anderen;
  • Respecteer de eigendommen van anderen;
  • Houd de school schoon, rustig en veilig. 

Daarbij vinden wij het op Het Perron belangrijk dat leerlingen en studenten kunnen genieten van een gezond aanbod in de kantine. Het aanbod in de schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit producten uit de Schijf van Vijf. Wij motiveren onze leerlingen en studenten om gezond te eten. 

Op de website van Het Perron vind je nog meer informatie over alle extra begeleiding en zorg die wij vanuit Het Perron faciliteren. Wij geloven dat iedere leerling potentie heeft, wij bieden de juiste omstandigheden zodat leerlingen kunnen groeien en ontwikkelen.

 

Instroomcoördinator